ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Βασιζόμενη στην μακρόχρονη δραστηριότητα της στην αγορά της τεχνολογίας έχει αναδειχθεί σε κύριο κατασκευαστή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών έργων. Με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε τηλεπικοινωνιακά έργα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις τωνπελατών της, με επαγγελματική αριστεία.

Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, που της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί την πλέον κατάλληλη λύση, σύμφωναμε τις ανάγκες του πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, στόχος της εταιρείας είναι η βέλτιστη λύση για τις ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες του έργου, για τα οποία παρέχουμε :

 • Μελέτες
 • Project Management – Συντονισμός έργων
 • Αδειοδοτήσεις έργων – Διεκπεραίωση με τους αρμόδιους φορείς
 • Εφαρμογή μελετών – Κατασκευή
 • Αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών
 • Αποκατάσταση δομικών βλαβών οπλισμένου σκυροδέματος με συμβατικές και μη μεθόδους κατόπιν εξειδικευμένων μελετών
 • Αδιατάρακτη κοπή δομικών στοιχείων κατόπιν εξειδικευμένων μελετών
 • Κατασκευή κατασβεστικών διατάξεων NOVEC 1230 σε ειδικούς χώρους τεχνολογίας
 • Εγκατάσταση δικτύων κλιματισμού και αερισμού σε ειδικούς χώρους τεχνολογίας
 • Κατασκευή διατάξεων αποτροπής και ειδοποίησης πλημμυρών σε υπόγειους χώρους
 • Κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων
 • Κατασκευή πιστοποιημένων συστημάτων θερμομόνωσης και στεγάνωσης κτηρίων
 • Υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειες σε κατασκευαστικά έργα και λειτουργία εγκαταστάσεων
 • Σύνταξη αναφορών N.C.R σε κατασκευαστικά έργα
 • Παροχή υπηρεσιών Project Management σε κτηριακά έργα και έργα υποδομής